Cart0


Than Hoạt Tính Dạnh Bột

Availability:out of stock 0 item(s)
Product Code:

Mô tả

Than hoạt tính dạng bột là một loại vật liệu được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực: xử lý chất lỏng, xử lý khí, làm chất xúc tác và chất mang chất xúc tác khác (trong công nghiệp), khử trùng, tẩy trùng, chế tạo mắt nạ chống độc, chất thu hồi dung môi hữu cơ, vật liệu phối trộn trong xử lý đất ô nhiễm, sử dụng trong tẩy trắng răng trong nha khoa....

Trở lại: Than Hoạt Tính Gáo Dừa